Buổi học món ăn Việt Nam của sinh viên Mỹ tại trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai

Việt nam và thế giới. Buổi học món ăn Việt Nam của sinh viên Mỹ tại trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai