Một buổi học ngoại khoá của thầy trò Sao Mai với đầu bếp đến từ Hiệp hội sữa California

Một buổi học ngoại khoá đầy ý nghĩa của thầy trò Sao Mai với đầu bếp đến từ Hiệp hội sữa California.