Video

Tổ chức sinh nhật cho bạn nữ duy nhất của lớp theo phong cách đầu bếp, phong cách của Sao Mai 

Một buổi học của các đầu bếp Nhí tại Trung tâm dạy nấu ăn Sao Mai