Đào tạo bếp trưởng Quốc tế chuyên nghiệp

Là chương trình tổng thể dành cho học viên muốn trở thành những đầu bếp toàn diện, có thể làm việc ở mọi môi trường như nhà bếp Á, nhà bếp Âu, nhà bếp Bánh, nhà bếp Nhật, quầy Bar và sau này có khả năng trở thành những bếp trưởng ở các nhà hàng và khách sạn cao cấp. Các món ăn được học trong đó đặt nặng trọng tâm về thực hành kỹ năng rèn dũa tay nghề thực tế cùng các kiến thức lý thuyết tổng hợp. Bên cạnh đó, trung tâm luôn tạo điều kiện để các học viên cọ xát với các bữa tiệc thường xuyên để có thể trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Ngoài ra, học viên đăng ký khóa học này được đào tạo tiếng Anh chuyên nghành trong khách sạn để có thể làm việc trong các khách sạn liên doanh lớn tại trong và ngoài nước.

Chương trình 1: Khóa học tổng hợp: Âu chuyên nghiệp, Việt chuyên nghiệp, Bánh chuyên nghiệp  ( Học phí 28.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 8 tháng)

Chương trình 2: Khóa học tổng hợp: Âu chuyên nghiệp, Việt chuyên nghiệp, Nhật chuyên nghiệp ( Học phí 28.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 8 tháng)

Chương trình 3: Khóa học tổng hợp : Việt chuyên nghiệp, Nhật chuyên nghiệp, Hàn chuyên nghiệp ( Học phí 28.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 8 tháng

Chương trình 4: Khóa học tổng hợp: Âu chuyên nghiệp, Việt chuyên nghiệp ( Học phí 23.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 5 tháng)

Chương trình 5: Khóa học tổng hợp: Âu chuyên nghiệp, Bánh chuyên nghiệp ( Học phí 18.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 5 tháng)

Chương trình 6: Khóa học tổng hợp: Âu chuyên nghiệp, Nhật chuyên nghiệp ( Học phí 20.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 4 tháng)

Chương trình 7: Khóa học tổng hợp:  Việt chuyên nghiệp, Nhật chuyên nghiệp ( Học phí 23.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 5 tháng)

Chương trình 8: Khóa học tổng hợp : Việt chuyên nghiệp, Hàn chuyên nghiệp ( Học phí 22.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 5 tháng)

Chương trình 9: Khóa học tổng hợp: Bánh chuyên nghiệp, Bartender chuyên nghiệp ( Học phí 15.000.000đ trọn gói, thời gian đào tạo 4 tháng)

Chi tiết các khóa học: 

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẾP TRƯỞNG BẾP Á: Chi tiết

2.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẾP TRƯỞNG BẾP ÂU: Chi tiết

3.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỢ LÀM BÁNH CHUYÊN NGHIỆP: Chi tiết

4.  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẦU BẾP NHẬT CHUYÊN NGHIỆP : Chi tiết

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BARTENDER CHUYÊN NGHIỆP: Chi tiết